Τι σημαίνει αντιστάθμιση εκπομπών

Αθλητισμός και περιβάλλον
Αθλητισμός και περιβάλλον

Ο μηχανισμός της «εξουδετέρωσης των ρύπων» , που αποτελεί ένα από τα «εργαλεία» του πρωτοκόλλου του Κυότο, βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή κι αναπτύχθηκε προκειμένου να δοθεί μία εναλλακτική λύση ως προς την προστασία του κλίματος και ειδικότερα όσον αφορά στους ρύπους που «θέλουμε - δε θέλουμε» προκαλούμε με τις ενέργειες μας.

  • Πρακτικά, οι εκλυόμενοι ρύποι από οποιαδήποτε δραστηριότητα στο γεωγραφικό σημείο Α μπορούν να αντισταθμιστούν στο σημείο Β μέσω πιστοποιημένων συμπληρωματικών περιβαλλοντικών δράσεων ή έργων προστασίας του κλίματος, γεγονός που είναι συμβατό με τις πρόνοιες του Πρωτοκόλλου του Κυότο.
  • Είναι ένας παγκοσμίως αποδεκτός τρόπος και χρησιμοποιείται τόσο από κυβερνητικούς οργανισμούς όσο και από μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών τους για την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος.
  • Κάθε προϊόν, υπηρεσία ή δραστηριότητα μπορεί να είναι φιλική προς το κλίμα, αντισταθμίζοντας τους εκλυόμενους ρύπους που προκύπτουν από την παραγωγή ενός προϊόντος, ή την παροχή μιας υπηρεσίας. Παρόλα αυτά η αντιστάθμιση των ρύπων δεν είναι πανάκεια. Η αποφυγή των ρύπων με συνειδητές και συνεπείς πράξεις πρέπει να είναι βασικός στόχος.
  • Το βασικό βήμα για την αντιστάθμιση των ρύπων είναι ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος της δραστηριότητας.
  • Στη συνέχεια, προσδιορίζεται το έργο το οποίο θα υποστηριχθεί μεταξύ προγραμμάτων που έχουν πιστοποιηθεί από τους επίσημους οργανισμούς που πλαισιώνουν το Πρωτόκολλο του Κυότο κι αποκτώνται τα σχετικά δικαιώματα ρύπων τα οποία είναι μοναδικά.
  • Την παροχή των υπηρεσιών αντιστάθμισης ρύπων έχει αναλάβει το διεθνές δίκτυο CLIMATE PARTNER με το διακριτικό σήμα climate neutral , που αναπτύσσει και προσφέρει νέες λύσεις και δυνατότητες που καθιστούν την προστασία του κλίματος βιώσιμη, αποτελεσματική και οικονομική για εταιρείες, οργανισμούς , επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες.
    Στην Ελλάδα το διεθνές δίκτυο CLIMATE PARTNER εκπροσωπεί η GLOBAL CHALLENGES σύμβουλοι βιώσιμης ανάπτυξης.
    www.morethangreen.gr www.climatepartner.com

 

Στο πλαίσιο του 33ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών, η αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα υλοποιηθεί μέσω της οικονομικής υποστήριξης ενός υδροηλεκτρικού έργου βιοαερίου στην περιοχή
Bagepalli, Karnataka, India.

Η λειτουργία αυτού του έργου προστασίας του κλίματος έχει ως αποτέλεσμα
συνολική αποτροπή έκλυσης
40.000 τόνων ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα ανά έτος..